Διμερείς συμφωνίες της Βρετανίας για μεταφορά ταξιδιωτών

Χωρίς περιορισμούς και πρόσθετους όρους θα υπογραφούν οι αμοιβαίες συμφωνίες, με χώρες, όπως η Ελλάδα.

Ανέβηκε στις 17/06/2020 13:58