Τουρκία: Διολισθαίνει όλο και πιο πολύ σε ένα αστυνομικό κράτος

Ο Ερντογάν δίνει υπερεξουσίες στους λεγόμενους “Αετούς της Νύχτας”, ένα σώμα φρουρών της γειτονιάς, που προέρχεται από την οθωμανική περίοδο

Ανέβηκε στις 14/06/2020 13:45