Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις

Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων, τα οποία θα χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Ανέβηκε στις 13/06/2020 20:49