Εστίαση: Σε απόγνωση επαγγελματίες και εργαζόμενοι

Προβληματισμός για την εφαρμογή των μέτρων και τη συρρίκνωση της πελατείας. Επιχειρηματίες εξετάζουν αναγκαστική μείωση προσωπικού.

Ανέβηκε στις 18/05/2020 20:18

Περισσότερα επεισόδια