Νίκος Παπαθανάσης (Υφυπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων) – ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ - 02/05/2020

Ν. Παπαθανάσης : Θα γίνει διατήμηση στην τιμή της μάσκας αν ξεφύγουν οι τιμές.

Ανέβηκε στις 02/05/2020 15:01