Ανησυχία και πολιτικοί τριγμοί για τα περιοριστικά μέτρα

Ο Π.Ο.Υ. προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης χαλάρωσης. «Κραδασμοί» στις ΗΠΑ για τα μέτρα

Ανέβηκε στις 14/04/2020 13:56