Έκπτωση ενοικίου σε εργοδότες και εργαζομένους

Τροπολογία για τη μείωση ενοικίου σε υπαλλήλους επιχειρήσεων που πλήττονται. Επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους

Ανέβηκε στις 07/04/2020 13:27

Περισσότερα επεισόδια