Αυστηρότερα μέτρα προστασίας στις λαϊκές αγορές

Μοιράζονται σε δρόμους οι παραγωγοί σε κάθε αγορά, προκειμένου να μειωθεί ο συνωστισμός.

Ανέβηκε στις 03/04/2020 14:08

Περισσότερα επεισόδια