Νίκος Παπαθανάσης (Υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων) – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ – 02/04/2020

Ν. Παπαθανάσης : Δημιουργούμε και δεύτερη λαϊκή ίδια ώρα και μέρα για να μην υπάρξει συνωστισμός.

Ανέβηκε στις 02/04/2020 09:07