Απαραίτητη για κάθε επιχείρηση η ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου

Η επικοινωνία των υπολογιστών και η δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στα αρχεία και στις βάσεις δεδομένων.

Ανέβηκε στις 11/02/2020 20:46