Τράπεζα Πειραιώς: Συμβουλές για την επαγγελματική ανέλιξη των νέων

Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας “Project Future” στοχεύει στη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ανέβηκε στις 14/11/2019 20:48