ΟΑΕΔ: Επιχορηγούμενα Προγράμματα για την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας

Στόχος είναι, αφενός η μείωση της ανεργίας και αφετέρου η συγκέντρωση ενσήμων, από ανθρώπους που είναι κοντά, σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Ανέβηκε στις 03/11/2019 20:40