Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ψηφιακή ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ουσιαστική στήριξη, χρηματοδότηση και καθοδήγηση στο νέο περιβάλλον, με πόρους από την ΕΕ και με αρωγό την Cosmote.

Ανέβηκε στις 29/10/2019 20:54