Δ. Μιχαηλίδου (Υφυπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων) – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ – 25/10/2019

Η υφυπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου απαντά για το κοινωνικό μέρισμα και όλα τα επιδόματα.

Ανέβηκε στις 25/10/2019 09:28

Περισσότερα επεισόδια