Υπερυπολογιστής που λειτουργεί με ασύλληπτες ταχύτητες!

Όπως υποστηρίζουν επιστήμονες, οι συμβατικοί υπολογιστές θα χρειάζονταν δεκάδες χρόνια για να κάνουν υπολογισμούς που ο υπερυπολογιστής διεκπεραιώνει άμεσα.

Ανέβηκε στις 24/10/2019 20:59