Προσέλκυση πελατών μέσω εκπτώσεων επιδιώκει η ΔΕΗ

Πακέτα προσφορών με μειωμένες τιμές ρεύματος προωθεί η επιχείρηση, υπό τον όρο του δεσμευτικού συμβολαίου.

Ανέβηκε στις 21/10/2019 21:01