Προϋπολογισμός: φιλόδοξες προβλέψεις για πρωτογενές πλεόνασμα και ανάπτυξη

Νέα έξοδο στις αγορές προγραμματίζει το Ελληνικό Δημόσιο με 10ετές ομόλογο.

Ανέβηκε στις 07/10/2019 19:58