Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα υδροπλάνα

Απλούστευση αδειοδοτικών διαδικασιών και με ταχείς ρυθμούς οι υπόλοιπες εκκρεμείς αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων.

Ανέβηκε στις 06/08/2019 20:36