Τους συνεπείς οφειλέτες επιβραβεύει η Εθνική Τράπεζα

Επιστρέφει μέρος των τόκων, που πληρώνουν σε ετήσια βάση, όσοι εξυπηρετούν το στεγαστικό τους δάνειο.

Ανέβηκε στις 02/08/2019 20:41