Χιλιάδες ιδιοκτήτες Airbnb στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ

Aδήλωτα βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που ήταν στην πλατφόρμα Airbnb, ενώ εκατοντάδες ιδιοκτήτες δεν δήλωναν τα εισοδήματά τους.

Ανέβηκε στις 14/07/2019 20:28

Περισσότερα επεισόδια