«Ναι μεν, αλλά…» από το ΓΠΚΒ για το πακέτο παροχών

Αστερίσκους στα κυβερνητικά μέτρα, βάζει η τριμηνιαία Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής.

Ανέβηκε στις 29/05/2019 20:12