Καινοτόμο πρόγραμμα του Cambridge με την στήριξη της Γιάννας Αγγελοπούλου

Στην παροχή εφοδίων σε νέους ερευνητές και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στοχεύει το πρόγραμμα του κορυφαίου Πανεπιστημίου.

Ανέβηκε στις 14/03/2019 20:55