Επιτυχημένο το 10ο Συνέδριο της Capital Link την Ναυτιλία

Οι ομιλητές ανέλυσαν διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος.

Ανέβηκε στις 02/03/2019 14:20

Περισσότερα επεισόδια