ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ - 20/6/2018

Η Λίτσα Πατέρα μιλάει για μια ημέρα που θα πρέπει να διαφυλάξετε σχέσεις, τόσο συναισθηματικές όσο και οικονομικές. Οι Ταύροι θα πρέπει να προσέξετε οικογενειακές και επαγγελματικές εντάσεις, για αυτό χρειάζετε να δείξετε προσοχή. Με το πέρασμα του Ήλιου στον Καρκίνο, θα εχετε πολλές συζήτησεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος σας.

Ανέβηκε στις 20/06/2018 12:45