Κινητό κέντρο περιβαλλοντικής συνείδησης από την “ΑΒ Βασιλόπουλος”

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συμβάλλει με σειρά πρωτοβουλιών, στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ πρωτοτυπεί, ιδιαίτερα στον τομέα της ανακύκλωσης.

Ανέβηκε στις 03/06/2018 15:27