Αποχώρηση – Hell’s Kitchen – Επεισόδιο 5Β – Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η «Μπλε» ομάδα μετά τη συζήτηση στο σπίτι βρέθηκε ενώπιον του Chef. Ο Νίνο ανακοίνωσε στον Chef την απόφαση της ομάδας του. Υποψήφιοι ήταν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης Λ. Πριν ο Chef δώσει όμως το έναυσμα για να ξεκινήσουν την διαδικασία της δεύτερης δοκιμασίας, ο Αλέξανδρος ζήτησε τον λόγο. Είχε πάρει μία απόφαση και την ανακοίνωσε στον Chef.

Ανέβηκε στις 02/04/2018 21:52