ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 29/01/2018

Η Λίτσα Πατέρα μιλά για μια ημέρα κατά την οποία οι περισσότεροι ασχολούμαστε με εκκρεμείς οικογενειακές μας υποθέσεις. Οι Δίδυμοι πρέπει να ρυθμίσετε σήμερα οικονομικά σας θέματα.

Ανέβηκε στις 29/01/2018 12:30