ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 02/01/2018

Η Λίτσα Πατέρα μας μιλά για μια ημέρα κατάλληλη για δυναμικές εκκινήσεις. Οι Ταύροι ζείτε και πρέπει να αντιμετωπίσετε αντιφατικές καταστάσεις.

Ανέβηκε στις 02/01/2018 12:54