Φυλάκιση για όσους εμποδίζουν πλειστηριασμούς

Φυλάκιση για όσους εμποδίζουν πλειστηριασμούς ή απειλούν συμβολαιογράφους με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ανέβηκε στις 21/12/2017 09:18