ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 04/12/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας ενημερώνει για μια ημέρα με δυσκολίες στην επικοινωνία. Οι Ιχθύες θα ασχοληθείτε σήμερα με οικογενειακές σας υποθέσεις.

Ανέβηκε στις 04/12/2017 12:59