ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ – 27/11/2017

Το πρώτο αγώνισμα ατομικής ασυλίας. Ο νικητής παίρνει την ασυλία για όλη την εβδομάδα.

Ανέβηκε στις 27/11/2017 22:51