ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 22/09/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας ενημερώνει για μια ημέρα που ενδείκνυται για διευθέτηση επαγγελματικών ζητημάτων. Οι Λέοντες αλλάζετε πλεύση και προωθείτε οικογενειακά θέματα στα οποία θα έχετε θετικές εξελίξεις.

Ανέβηκε στις 22/09/2017 12:22