ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 04/07/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας μιλάει για ρήγματα που θα προκύψουν σε σχέσεις ή συνεργασίες. Οι Παρθένοι θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ζητήματα συμφωνιών και σχέσεων, που σήμερα δεν ευνοούνται.

Ανέβηκε στις 04/07/2017 12:20