ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 29/06/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας μιλάει για μια αντιφατική μέρα, αλλά μπορείτε να ακούσετε την εσωτερική σας φωνή που σας δείχνει πιο δρόμο μπορείτε να πάρετε για να είστε ευτυχείς. Οι Δίδυμοι έχετε μια καλή μέρα για να λύσετε σημαντικά θέματα, κυρίως οικονομικά.

Ανέβηκε στις 29/06/2017 12:55