ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - 30/05/2017

Η Λίτσα Πατέρα μας ενημερώνει για σοβαρές πληροφορίες που θα μας γνωστοποιηθούν αυτές τις ημέρες, όπου ευνοούνται οι πνευματικές εργασίες. Οι Λέοντες θα έχετε ένα οικονομικό είτε συναισθηματικό άνοιγμα τις ημέρες αυτές, το οποίο και θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε.

Ανέβηκε στις 30/05/2017 12:41