Αιγόκερως (19/07/2024)

Αιγοκεράκια μου σήμερα είναι καλό να μην είστε απόλυτοι και να ζητήσετε τη συμβουλή φίλων, έτσι για να έχετε και μία άλλη πιο ουδέτερη γνώμη.

Η αισθηματική σας ζωή είναι στα καλύτερά της είτε είστε με σχέση, είτε χωρίς.