ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑΟ ΑΝΤ1, μέσω της πρωτοβουλίας Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη πράξη», υποστηρίζει έμπρακτα δράσεις και ενέργειες οι οποίες αφορούν στις ευπαθείς ομάδες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, για ένα καλύτερο μέλλον.

Σε μία δύσκολη περίοδο, όπου τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επίπτωση σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, πόσο μάλλον στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, ο ΑΝΤ1, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, στοχεύει σε ενέργειες, και υποστηρίζει δράσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μέγιστη προβολή, στην επίλυση άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Έχει ως στόχο να προσφέρει βοήθεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του ΑΝΤ1 από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε. Σ ‘ αυτό το πλαίσιο στα 30 χρόνια παρουσίας του έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που περιλαμβάνει περισσότερες από 400 δράσεις προσφοράς και 2200 ρεπορτάζ ανθρωπιστικού περιεχομένου.